[Trans-fic/Shortfic/Kyumin] Goodbye and I’m Sorry

Title: Goodbye and I’m Sorry Author: zeeyka Pairings: Kyumin Rating: PG 13 Genre: Angst, drama Summary: Điều khó khăn nhất để nói trong tình yêu đó là lời tạm biệt. Statut: on-going Trans: on-going GN: có mỗi chap 1 là au dùng ngôi thứ nhất và fic vẫn chưa hoàn nên nói thật mình cũng […]